Information Technology

Bilingual Reading

ID

Source segment

Target segment

1

Setting Y/C separation filter mode

Thiết lập chế độ lọc tách Y/C

2

Advanced settings

Cài đặt nâng cao

3

Analogue programme setup

Thiết lập chương trình tương tự 

4

Antenna power

Nguồn điện ăng‐ten

5

Power supply setting to antenna terminal

Cài đặt nguồn điện cho đầu cuối ăng ten

6

PointToPoint

 ĐiểmNốiĐiểm

7

Zoom1

ThuPhóng1

8

Zoom2

ThuPhóng2

9

Audio adjustments

 Điều chỉnh âm thanh

10

Audio Delay

 Độ trễ âm thanh

11

Audio language

Ngôn ngữ âm thanh

12

Australia

Úc

13

Authorization Error

Lỗi quyền

14

[Auto]

[Tự động]

15

Auto synchronisation in process

Tự động đồng bộ hóa đang chạy

16

Auto sync completed successfully

Tự động đồng bộ hoàn tất thành công

17

Auto Adjust

Tự động điều chỉnh

18

Auto Adjusting…

 Đang điều chỉnh tự động…

19

Execute Auto Installation

Thực hiện tự động cài đặt

20

Reduces sound level peaks (during commercials).

Giảm mức đỉnh âm thanh (khi quảng cáo).

21

PC

PC

22

Setting AV mode

Thiết lập chế độ AV

23

:Back

:Trở lại

24

Adjusting backlight brightness

 Điều chỉnh độ sáng đèn nền

25

Left/Right balance adjustments

 Điều chỉnh cân bằng trái/phải

26

Basque

Lớp vỏ 

27

Baud rate

Tốc độ truyền

28

BELGIUM

BỈ 

29

Memory BIST TEST

KIỂM TRA BIT bộ nhớ 

30

Automatically maximises contrast ratio.

Tự động tối đa hóa hệ số tương phản.

31

Speed

Tốc độ

32

Restore download

Khôi phục tải xuống

33

Search

Tìm kiếm

34

BULGARIA

BUN‐GA‐RI

35

Bulgarian

Bun‐ga‐ri

36

DONE

XONG

37

FAV

 ƯA THÍCH

38

INFO

THÔNG TIN

Client

XXXXXX

Project Industry

Information Technology

Our Task

TEP (translation, edition, proofreading)

Language Pair

English (US) → Vietnamese(tiếng Việt)

Source File Format

Microsoft Office Word

Skills Involved or Tools Used

Transee

Need a translation service?

Please enter your personal details and we will contact you shortly

Words translated by CCJK

146,096,379

Our Client Satisfaction

Rating for previous quarterr

4.00

Over 95% of our clients recommend our language services to others

Copyright © CCJK Technologies Co., Ltd. 2000-2019. All rights reserved.
TOP