Source Lanuage

Communications Preferences
Communications
pspXXXCommunicationsModule
You can stop the delivery of future promotional e-mail XXXX sites and services by following the specific instructions in the e-mail you receive.
You also have the option of proactively making choices about the receipt of promotional e-mail, telephone calls, and postal mail from XXXX by visiting and signing onto the Promotional Communications Manager.
If you receive promotional e-mails from us and would like to stop getting them in the future, you can do so by following the directions in that message.
You also have the option of proactively making choices about the receipt of promotional e-mail, telephone calls, and postal mail from XXXX by visiting and signing into the Promotional Communications Manager which allows you to update contact information, manage XXXX-wide contact preferences, opt out of subscriptions, and choose whether to share your contact information with XXXX partners.
If you do not have a XXXX account, you can manage your XXXX email communication preferences by using this web form.
These choices do not apply to the display of online advertising: please refer to the section “Display of Advertising (Opt-out)” for information on this matter.
Nor do they apply to the receipt of mandatory service communications that are considered part of certain XXXX services, which you may receive periodically unless you cancel the service.

Tagget Language

Kommunikasievoorkeure
Kommunikasie
pspXXXCommunicationsModule
Jy kan die aflewering van toekomstige promosie-e-pos van XXXX-werwe en -dienste stop, deur die spesifieke instruksies in die e-pos wat jy ontvang, te volg.
Jy het ook die opsie hê om proaktief keuses te maak oor die ontvangs van promosie-e-pos, foonoproepe, en briewepos van XXXX deur Promosie Kommunikasie Bestuurder te besoek en daarby aan te meld.
Indien jy promosie-e-posse van ons ontvang en wil ophou om dit in die toekoms te ontvang, kan jy dit bereik deur die aanwysings in daardie boodskap te volg.
Jy het ook die opsie hê om proaktief keuses te maak oor die ontvangs van promosie-e-pos, foonoproepe, en briewepos van XXXX deur Promosie Kommunikasie Bestuurder te besoek en daarby aan te meld, wat jou in staat stel om kontakinligting by te werk, XXXX-wye kontakvoorkeure te bestuur, aansluitings te kanselleer, en te kies of jy kontakinligting met XXXX-vennote wil deel.
Indien jy nie ‘n XXXX-rekening het nie, kan jy jou XXXX-e-pos-kommunikasievoorkeure bestuur deur hierdie webvorm te gebruik.
Hierdie keuses is nie van toepassing op die vertoon van aanlyn reklame nie: raadpleeg gerus na die afdeling “Vertoon van reklame (uitbedank)” vir inligting oor hierdie saak.
Dit is ook nie van toepassing op die ontvangs van verpligte dienskommunikasie wat beskou word as deel van sekere XXXX-dienste nie, wat jy van tyd tot tyd kan ontvang, tensy jy die diens kanselleer.

Client

Some World-Leading IT Company

Language Pair

 English (US)  → Afrikaans (South Africa)

Tool Used

Transee