Order 9475-Danish

Bilingual Reading

ID

German (Deutsch)

Danish (Dansk)

1

Zum Laden nach einem Flug muss sich der Akku zunächst auf die Umgebungstemperatur abgekühlt haben. Til opladning efter en flyvning skal akku’en først være afkølet til omgivelsestemperatur.

2

Sie können den im Helikopter verbauten Akku mit dem dazugehörigen USB-Ladekabel entweder an einem USB Port eines Computers oder direkt am Controller laden: Du kan enten lade den i helikopteren værende akku via en USB Port på en computer eller direkte på controlleren med det tilhørende USB-ladekabel:

3

Wenn Sie einen Helicopter mit leerem Akku anstecken, leuchtet die LED am USB-Ladekabel rot auf und zeigt an, dass der Helicopter Akku geladen wird. Hvis du tilslutter en helikopter med afladt akku lyser LED’en på USB-ladekablet rødt og vises, at helikopter-akku’en lades.

4

Das USB-Ladekabel bzw. die Ladebuchse am Helicopter sind so hergestellt, dass verkehrte Polarität ausgeschlossen ist. USB-ladekablet hhv. ladebøsningen på helikopteren er konstrueret således, at en forkert polaritet er udelukket.

5

Sollten Sie das Ladekabel nicht an eine Stromquelle angeschlossen und nur mit dem Helicopter verbunden haben, so zeigt eine grün leuchtende LED-Anzeige an, dass noch Spannung im Akku ist. Har du ikke tilsluttet ladekablet til en strømkilde, men kun til helikopteren, så viser en grøn LED-indikation, at der stadig er strøm på akku’en.

6

1.Schalten Sie das Fahrzeug am ON-/OFF-Schalter ein. Die LED auf der Oberseite des Fahrzeugs blinkt rhythmisch. 1. Tænd for køretøjet på ON-/OFF-kontakten. LED’en på oversiden af køretøjet blinker rytmisk.

7

Differentiallenkung Differential styring

8

Joystick links und rechts: Venstre og højre joystick:

9

Joystick links: Vorwärtsfahrt und Rückw.rtsfahrt in unterschiedlichen Geschwindigkeiten Joystick til venstre: frem- og tilbagekørsel med forskellige hastigheder

10

Bei gleichmäßiger und gleichzeitiger Betätigung des linken und rechten Joystickes. Ved ensartet og samtidig betjening af venstre og højre joystick.

11

Durch langsames entgegengesetztes und gleichmäßiges Auf- und Abbewegen der beiden Joysticks dreht sich das Fahrzeug 360° auf der Stelle. Ved langsom modsat og ensartet op- og nedadbevægelse af de to joystick drejer køretøjet 360° på stedet.

Industry

Manufacturing/Industry

Subject

Manufacturing/Industry

Product

General

Our Task

TEP (translation, edition, proofreading)

Source File Format

Excel

Skills Involved or Tools Used

Transee, DTP

Need a translation service?

Please enter your personal details and we will contact you shortly

Words translated by CCJK

146,096,379

Our Client Satisfaction

Rating for previous quarterr

4.00

Over 95% of our clients recommend our language services to others

Copyright © CCJK Technologies Co., Ltd. 2000-2017. All rights reserved.
TOP