Order 9475-Czech

Bilingual Reading

ID

German (Deutsch)

Czech (Česky)

1

Zum Laden nach einem Flug muss sich der Akku zunächst auf die Umgebungstemperatur abgekühlt haben. Pokud akumulátor nabíjíte po létání, musí se nejdříve ochladit na teplotu okolního prostředí.

2

Sie können den im Helikopter verbauten Akku mit dem dazugehörigen USB-Ladekabel entweder an einem USB Port eines Computers oder direkt am Controller laden: Akumulátor instalovaný ve vrtulníku můžete nabíjet za použití příslušného USB nabíjecího kabelu buď na  USB portu počítače nebo přímo na ovladači:

3

Wenn Sie einen Helicopter mit leerem Akku anstecken, leuchtet die LED am USB-Ladekabel rot auf und zeigt an, dass der Helicopter Akku geladen wird. Když do vrtulníku vložíte prázdnou akumulátorovou baterii, LED na nabíjecím USB kabelu se rozsvítí červeně a ukazuje, že se baterie vrtulníku nabíjí.

4

Das USB-Ladekabel bzw. die Ladebuchse am Helicopter sind so hergestellt, dass verkehrte Polarität ausgeschlossen ist. Nabíjecí USB kabel resp. nabíjecí zdířka na vrtulníku jsou vyrobeny tak, že obrácená polarita je vyloučena.

5

Sollten Sie das Ladekabel nicht an eine Stromquelle angeschlossen und nur mit dem Helicopter verbunden haben, so zeigt eine grün leuchtende LED-Anzeige an, dass noch Spannung im Akku ist. Pokud jste nabíjecí kabel nepřipojili na zdroj napájení a spojili jste ho pouze s vrtulníkem, ukazuje zeleně svítící LED indikace, že akumulátor má ještě k dispozici napětí.

6

1.Schalten Sie das Fahrzeug am ON-/OFF-Schalter ein. Die LED auf der Oberseite des Fahrzeugs blinkt rhythmisch. 1.Zapněte vozidlo vypínačem s funkcí ON/OFF. LED na horní straně vozidla rytmicky bliká.

7

Differentiallenkung Ovládání diferenciálu

8

Joystick links und rechts: Joystick levý a pravý:

9

Joystick links: Vorwärtsfahrt und Rückw.rtsfahrt in unterschiedlichen Geschwindigkeiten Levý joystick: jízda vpřed a zpět při různých rychlostech

10

Bei gleichmäßiger und gleichzeitiger Betätigung des linken und rechten Joystickes. Při rovnoměrném současném pohybu levého a pravého joysticku.

11

Durch langsames entgegengesetztes und gleichmäßiges Auf- und Abbewegen der beiden Joysticks dreht sich das Fahrzeug 360° auf der Stelle. Pomalým rovnoměrným pohybem obou joysticků v opačném směru nahoru a dolů se vozidlo otočí o 360° na místě.

Industry

Manufacturing/Industry

Subject

Manufacturing/Industry

Product

General

Our Task

TEP (translation, edition, proofreading)

Source File Format

Excel

Skills Involved or Tools Used

Transee, DTP

Need a translation service?

Please enter your personal details and we will contact you shortly

Words translated by CCJK

146,096,379

Our Client Satisfaction

Rating for previous quarterr

4.00

Over 95% of our clients recommend our language services to others

Copyright © CCJK Technologies Co., Ltd. 2000-2017. All rights reserved.
TOP