Order 9475-Czech

Bilingual Reading

ID

German (Deutsch)

Czech (Česky)

1

Zum Laden nach einem Flug muss sich der Akku zunächst auf die Umgebungstemperatur abgekühlt haben. Pokud akumulátor nabíjíte po létání, musí se nejdříve ochladit na teplotu okolního prostředí.

2

Sie können den im Helikopter verbauten Akku mit dem dazugehörigen USB-Ladekabel entweder an einem USB Port eines Computers oder direkt am Controller laden: Akumulátor instalovaný ve vrtulníku můžete nabíjet za použití příslušného USB nabíjecího kabelu buď na  USB portu počítače nebo přímo na ovladači:

3

Wenn Sie einen Helicopter mit leerem Akku anstecken, leuchtet die LED am USB-Ladekabel rot auf und zeigt an, dass der Helicopter Akku geladen wird. Když do vrtulníku vložíte prázdnou akumulátorovou baterii, LED na nabíjecím USB kabelu se rozsvítí červeně a ukazuje, že se baterie vrtulníku nabíjí.

4

Das USB-Ladekabel bzw. die Ladebuchse am Helicopter sind so hergestellt, dass verkehrte Polarität ausgeschlossen ist. Nabíjecí USB kabel resp. nabíjecí zdířka na vrtulníku jsou vyrobeny tak, že obrácená polarita je vyloučena.

5

Sollten Sie das Ladekabel nicht an eine Stromquelle angeschlossen und nur mit dem Helicopter verbunden haben, so zeigt eine grün leuchtende LED-Anzeige an, dass noch Spannung im Akku ist. Pokud jste nabíjecí kabel nepřipojili na zdroj napájení a spojili jste ho pouze s vrtulníkem, ukazuje zeleně svítící LED indikace, že akumulátor má ještě k dispozici napětí.

6

1.Schalten Sie das Fahrzeug am ON-/OFF-Schalter ein. Die LED auf der Oberseite des Fahrzeugs blinkt rhythmisch. 1.Zapněte vozidlo vypínačem s funkcí ON/OFF. LED na horní straně vozidla rytmicky bliká.

7

Differentiallenkung Ovládání diferenciálu

8

Joystick links und rechts: Joystick levý a pravý:

9

Joystick links: Vorwärtsfahrt und Rückw.rtsfahrt in unterschiedlichen Geschwindigkeiten Levý joystick: jízda vpřed a zpět při různých rychlostech

10

Bei gleichmäßiger und gleichzeitiger Betätigung des linken und rechten Joystickes. Při rovnoměrném současném pohybu levého a pravého joysticku.

11

Durch langsames entgegengesetztes und gleichmäßiges Auf- und Abbewegen der beiden Joysticks dreht sich das Fahrzeug 360° auf der Stelle. Pomalým rovnoměrným pohybem obou joysticků v opačném směru nahoru a dolů se vozidlo otočí o 360° na místě.

Industry

Manufacturing/Industry

Subject

Manufacturing/Industry

Product

General

Our Task

TEP (translation, edition, proofreading)

Source File Format

Excel

Skills Involved or Tools Used

Transee, DTP

Words translated by CCJK

146,096,379

We are Certified

Our Client Satisfaction

rating for previous quarte

4.00

Over 95% of our clients recommend our language services to others


Copyright © CCJK Technologies Co., Ltd. 2000-2017. All rights reserved.
TOP