Order 9475-Hungarian

Bilingual Reading

ID

German (Deutsch)

Hungarian (Magyar)

1

Zum Laden nach einem Flug muss sich der Akku zunächst auf die Umgebungstemperatur abgekühlt haben. A repülés utáni töltés előtt először meg kell várni az akku környezeti hőmérsékletre történő lehűlését.

2

Sie können den im Helikopter verbauten Akku mit dem dazugehörigen USB-Ladekabel entweder an einem USB Port eines Computers oder direkt am Controller laden: A helikopterbe beszerelt akkut a hozzátartozó USB-töltőkábellel egy számítógép USB-portján vagy közvetlenül a vezérlő segítségével töltheti fel:

3

Wenn Sie einen Helicopter mit leerem Akku anstecken, leuchtet die LED am USB-Ladekabel rot auf und zeigt an, dass der Helicopter Akku geladen wird. Az USB-töltőkábelen lévő LED zölden világítani kezd, ezzel jelezve, hogy a töltőegység szabályosan van csatlakoztatva a számítógépre.

4

Das USB-Ladekabel bzw. die Ladebuchse am Helicopter sind so hergestellt, dass verkehrte Polarität ausgeschlossen ist. Az USB-töltőkábel, illetve a helikopteren lévő töltőcsatlakozó úgy vannak kialakítva, hogy a polaritások felcserélése kizárt.

5

Sollten Sie das Ladekabel nicht an eine Stromquelle angeschlossen und nur mit dem Helicopter verbunden haben, so zeigt eine grün leuchtende LED-Anzeige an, dass noch Spannung im Akku ist. Ha a töltőkábelt nem csatlakoztatta áramforrásra, hanem csak a helikopterre, egy zölden világító LED jelzi, hogy még feszültség van az akkuban.

6

1.Schalten Sie das Fahrzeug am ON-/OFF-Schalter ein. Die LED auf der Oberseite des Fahrzeugs blinkt rhythmisch. 1. Az ON-/OFF-kapcsolóval kapcsolja be a járművet. A jármű felső részén található LED ritmikusan villog.

7

Differentiallenkung Differenciálkormányzás

8

Joystick links und rechts: Bal és jobb joystick:

9

Joystick links: Vorwärtsfahrt und Rückw.rtsfahrt in unterschiedlichen Geschwindigkeiten Joystick balra: Előremenet és hátramenet különböző sebességgel

10

Bei gleichmäßiger und gleichzeitiger Betätigung des linken und rechten Joystickes. A bal és jobb joystick egyenletes és egyidejű működtetésével.

11

Durch langsames entgegengesetztes und gleichmäßiges Auf- und Abbewegen der beiden Joysticks dreht sich das Fahrzeug 360° auf der Stelle. A két joystick lassú ellenirányú és egyenletes fel- és lefelé mozgatásával a jármű egy helyben 360°-ban forog.

Industry

Manufacturing/Industry

Subject

Manufacturing/Industry

Product

General

Our Task

TEP (translation, edition, proofreading)

Source File Format

Excel

Skills Involved or Tools Used

Transee, DTP

Words translated by CCJK

146,096,379

We are Certified

Our Client Satisfaction

rating for previous quarte

4.00

Over 95% of our clients recommend our language services to others


Copyright © CCJK Technologies Co., Ltd. 2000-2017. All rights reserved.
TOP