Order 9475-Hungarian

Bilingual Reading

ID

German (Deutsch)

Hungarian (Magyar)

1

Zum Laden nach einem Flug muss sich der Akku zunächst auf die Umgebungstemperatur abgekühlt haben. A repülés utáni töltés előtt először meg kell várni az akku környezeti hőmérsékletre történő lehűlését.

2

Sie können den im Helikopter verbauten Akku mit dem dazugehörigen USB-Ladekabel entweder an einem USB Port eines Computers oder direkt am Controller laden: A helikopterbe beszerelt akkut a hozzátartozó USB-töltőkábellel egy számítógép USB-portján vagy közvetlenül a vezérlő segítségével töltheti fel:

3

Wenn Sie einen Helicopter mit leerem Akku anstecken, leuchtet die LED am USB-Ladekabel rot auf und zeigt an, dass der Helicopter Akku geladen wird. Az USB-töltőkábelen lévő LED zölden világítani kezd, ezzel jelezve, hogy a töltőegység szabályosan van csatlakoztatva a számítógépre.

4

Das USB-Ladekabel bzw. die Ladebuchse am Helicopter sind so hergestellt, dass verkehrte Polarität ausgeschlossen ist. Az USB-töltőkábel, illetve a helikopteren lévő töltőcsatlakozó úgy vannak kialakítva, hogy a polaritások felcserélése kizárt.

5

Sollten Sie das Ladekabel nicht an eine Stromquelle angeschlossen und nur mit dem Helicopter verbunden haben, so zeigt eine grün leuchtende LED-Anzeige an, dass noch Spannung im Akku ist. Ha a töltőkábelt nem csatlakoztatta áramforrásra, hanem csak a helikopterre, egy zölden világító LED jelzi, hogy még feszültség van az akkuban.

6

1.Schalten Sie das Fahrzeug am ON-/OFF-Schalter ein. Die LED auf der Oberseite des Fahrzeugs blinkt rhythmisch. 1. Az ON-/OFF-kapcsolóval kapcsolja be a járművet. A jármű felső részén található LED ritmikusan villog.

7

Differentiallenkung Differenciálkormányzás

8

Joystick links und rechts: Bal és jobb joystick:

9

Joystick links: Vorwärtsfahrt und Rückw.rtsfahrt in unterschiedlichen Geschwindigkeiten Joystick balra: Előremenet és hátramenet különböző sebességgel

10

Bei gleichmäßiger und gleichzeitiger Betätigung des linken und rechten Joystickes. A bal és jobb joystick egyenletes és egyidejű működtetésével.

11

Durch langsames entgegengesetztes und gleichmäßiges Auf- und Abbewegen der beiden Joysticks dreht sich das Fahrzeug 360° auf der Stelle. A két joystick lassú ellenirányú és egyenletes fel- és lefelé mozgatásával a jármű egy helyben 360°-ban forog.

Industry

Manufacturing/Industry

Subject

Manufacturing/Industry

Product

General

Our Task

TEP (translation, edition, proofreading)

Source File Format

Excel

Skills Involved or Tools Used

Transee, DTP

Need a translation service?

Please enter your personal details and we will contact you shortly

Words translated by CCJK

146,096,379

Our Client Satisfaction

Rating for previous quarterr

4.00

Over 95% of our clients recommend our language services to others

Copyright © CCJK Technologies Co., Ltd. 2000-2017. All rights reserved.
TOP