Bilingual Reading

ID

German (Deutsch)

polish (Polski)

1

Zum Laden nach einem Flug muss sich der Akku zunächst auf die Umgebungstemperatur abgekühlt haben. Przed ładowaniem po locie akumulator musi najpierw ostygnąć do temperatury otoczenia.

2

Sie können den im Helikopter verbauten Akku mit dem dazugehörigen USB-Ladekabel entweder an einem USB Port eines Computers oder direkt am Controller laden: Wbudowany w helikopter akumulator z należącym do niego kablem do ładowania USB mogą Państwo ładować albo przez port USB w komputerze albo bezpośrednio przy kontrolerze:

3

Wenn Sie einen Helicopter mit leerem Akku anstecken, leuchtet die LED am USB-Ladekabel rot auf und zeigt an, dass der Helicopter Akku geladen wird. Jeżeli Państwo włączą helikopter z pustym akumulatorem, lampa LED znajdująca się przy kablu do ładowania z gniazdem USB świeci na czerwono i wskazuje ładowanie akumulatora helikoptera.

4

Das USB-Ladekabel bzw. die Ladebuchse am Helicopter sind so hergestellt, dass verkehrte Polarität ausgeschlossen ist. Kabel do ładowania z gniazdem USB lub gniazdo do ładowania znajdujące się przy helikopterze zostały wykonane w sposób wykluczający niewłaściwą biegunowość.

5

Sollten Sie das Ladekabel nicht an eine Stromquelle angeschlossen und nur mit dem Helicopter verbunden haben, so zeigt eine grün leuchtende LED-Anzeige an, dass noch Spannung im Akku ist. Jeżeli kabel ładujący nie został podłączony do źródła prądu lecz jest połączony wyłącznie z helikopterem, świecąca na zielono lampa LED wskazuje napięcie akumulatora.

6

1.Schalten Sie das Fahrzeug am ON-/OFF-Schalter ein. Die LED auf der Oberseite des Fahrzeugs blinkt rhythmisch. 1. Włączcie Państwo pojazd naciskając przycisk ON/OFF. Lampa LED znajdująca się u góry pojazdu miga rytmicznie.

7

Differentiallenkung Sterowanie różnicowe

8

Joystick links und rechts: Joystick lewy i prawy:

9

Joystick links: Vorwärtsfahrt und Rückw.rtsfahrt in unterschiedlichen Geschwindigkeiten Lewa strona dżojstika: jazda do przodu i do tyłu z różnymi prędkościami

10

Bei gleichmäßiger und gleichzeitiger Betätigung des linken und rechten Joystickes. Przy równomiernym i jednoczesnym naciskaniu lewego i prawego joysticka.

11

Durch langsames entgegengesetztes und gleichmäßiges Auf- und Abbewegen der beiden Joysticks dreht sich das Fahrzeug 360° auf der Stelle. Poprzez wolne i równomierne przechylanie obu joysticków w przeciwne kierunki pojazd obraca się w miejscu o 360°.

Industry

Manufacturing/Industry

Subject

Manufacturing/Industry

Product

General

Our Task

TEP (translation, edition, proofreading)

Source File Format

Excel

Skills Involved or Tools Used

Transee, DTP