Bilingual Reading

ID

English (US)

Filipino (Pilipino)

1

Gardner-Holdt Gardner-Holdt

2

Melamine formaldehyde resin, alkylated Melamine formaldehyde resin, alkylated

3

Benzoguanamine formaldehyde resin, alkylated Benzoguanamine formaldehyde resin, alkylated

4

Amine salt in water Amine salt in water

5

Anionic melamine-formaldehyde-resin Anionic melamine-formaldehyde-resin

6

Cationic melamine formaldehyde resin Cationic melamine formaldehyde resin

7

Methylated melamine formaldehyde resin, on an inert silica base Methylated melamine formaldehyde resin, sa ibabaw ng inert silica base

8

Modified Melamine Formaldehyde Resin, alkylated Modified Melamine Formaldehyde Resin, alkylated

9

Melamine formaldehyde resin Melamine formaldehyde resin

10

Methylated melamine formaldehyde resin, on synthetic calcium silicate Methylated melamine formaldehyde resin, on synthetic calcium silicate

11

Modified amino formaldehyde resin Modified amino formaldehyde resin

12

Benzoguanamine melamine formaldehyd resin, alkylated Benzoguanamine melamine formaldehyd resin, alkylated

13

Urea Melamine Formaldehyde Resin, alkylated Urea Melamine Formaldehyde Resin, alkylated

14

Urea Formaldehyde Resin, alkylated Urea Formaldehyde Resin, alkylated

15

Temperatures greater than recommended storage temperature Mas mataas ang temperatura kung ihahambing sa rekumendadong temperatura ng imbakan

16

Contact with incompatible substances can cause disintegration at or below SADT Contact with incompatible substances can cause disintegration at or below SADT

17

Peroxodisulphates Peroxodisulphates

18

Control smoke with water spray Kontrolin ang usok gamit ang pang-spray na may tubig

19

Remove undamaged containers from fire area if it is safe to do so Alisin hindi sirang mga lagayan mula sa lugar na may apoy kung ligtas na gawin ito

Industry

Technology

Subject

SAP

Product

General

Our Task

TEP (translation, edition, proofreading)

Source File Format

Excel

Skills Involved or Tools Used

Transee, DTP